Kultuur

Kultuurkoördineerder

Om alle leerders holisties te ontwikkel, bied ons skool aan alle graad 1- tot 3-leerders gratis groeponderrig in Blokfluit as deel van ons skool se kurrikulum. Om die blokfluit te bespeel help ook om koördinasie, behendigheid en fyn motoriese vaardighede te ontwikkel.

Leerders het ook die keuse om onderrig in die volgende instrumente in die InterSen-fase teen ‘n minimale fooi te ontvang: viool, klavier, klawerbord, blokfluit, kitaar en fluit. Wanneer ‘n leerder individuele musiekonderrig ontvang, word hulle ook die teoretiese aspekte van musiek geleer. Eksterne eksamens waarvoor die leerders voorberei word, is onder andere UNISA en Trinity.

Laer Meisieskool La Rochelle bied ook aan elke leerder – van graad 1 tot 7 – die geleentheid om oudisies te doen vir óf die Juniorkoor (graad 1 – 3) óf die Seniorkoor (graad 4 – 7). Die Senior Koor is die afgelope 2 jaar die wenner van hul betrokke afdeling waarvoor hulle by die plaaslike Eisteddfod ingeskryf het.

Elke vier jaar bied ons skool ‘n musiekblyspel (of ‘n “musiekblyspel”) aan waaraan al die leerders – van graad R tot 7 – deelneem. Die musiekblyspel dien as voorbeeld van wat ons skool op kulturele vlak aan al die leerders bied.

Koor

La Rochelle het twee kore:

  • Juniorkoor (Graad 1 – 3)
  • Seniorkoor (Graad 4 – 7)

Voordrag

In elke graad word ‘n maksimum van 3 meisies in die Engelse sowel as die Afrikaanse klasse gekies.