Registrasie

WKOD Registrasie maak oop vir

Gr 1: 11 Maart – 12 April 2024

Gr R en Gr 2 -7: 1 Aug – 16 Aug 2024

Ouers moet by WKOD registreer.

Laer Meisieskool La Rochelle aansoekvorms moet afgelaai word.

Instruksies

Handig asseblief die vorm(s) so gou moontlik by ons admin kantoor in.

  1. Voltooide Vrywillige Inligtingsvorm (opsioneel) aan Laer Meisieskool La Rochelle, saam met ander vereiste dokumente.
  2. Bewys van WKOD-registrasie

‘n Registrasiefooi van R3000 is betaalbaar wanneer u dogter aanvaar is (moet van 2025 skoolgeld afgetrek word)