Akademie

Kurrikulum

By Laer Meisieskool La Rochelle probeer ons om die volgende in te sluit:

 • KABV
 • Koöperatiewe leer
 • Verskillende leertipes word in ag geneem.
 • Probleemoplossingsvaardighede
 • Spanwerk
 • Selfdissipline
 • Kommunikasie vaardighede
 • Tegnologie en gemeenskapsbewustheid
 • Kulturele en estetiese kennis
 • Navorsingsvaardighede
 • Ontwikkel ‘n makrowêreldvisie
 • Identifisering van werksgeleenthede
 • Entrepreneurskap
 • Leervaardighede
 • Akkommodering van leerders se verskillende behoeftes en vermoëns

Rekenaarsentrum

Ons het ‘n gekwalifiseerde opvoeder in die rekenaarsentrum.

Die meisies word blootgestel aan:

 • Weeklikse rekenaarvaardighede
 • Opvoedkundige speletjies
 • Opvoedkundige programme om Wiskunde en Taalprestasie te verbeter
 • Kodering van robotikaklubs

Opleiding in:

 • MS Office
 • Robotika

Audiblox

Audiblox

is slegs vir sommige Engelse leerders om te ontvang dit deur mev Henderson.